تبلیغات
اعتیاد - بیماری
پنجشنبه 3 بهمن 1387

بیماری

   نوشته شده توسط: قاسم تورنگ    نوع مطلب :پیشگیری از اعتیاد ،

رابطه اعتیاد و جرم
مطالعات و تحقیقات میدانی نشان می دهند كه رفتارهای بزهكارانه ناشی از اعتیاد به مواد مخدر امری اجتناب ناپذیر است.
مطالعات و تحقیقات میدانی نشان می دهند كه رفتارهای بزهكارانه ناشی از اعتیاد به مواد مخدر امری اجتناب ناپذیر است.
میزان اعمال بزهكارانه معتادان بسیار زیاد و متنوع است.
بیشتر این جرایم نیز مربوط به خرید و فروش مواد مخدر است كه معمولا همراه با انواع قانون شكنی است و باعث درگیر شدن معتادان در جرایم سنگین تر همچون بر هم زدن نظم عمومی و ضرب و جرح می باشد.
بر اساس مطالعاتی كه در انگلستان انجام گرفت مشخص شد با وجود این كه دولت خود مواد مخدر را در اختیار معتادان می گذارد، اعمال بزهكارانه این افراد كاهش نیافته است.
مطالعات انجام شده در سایر كشورها نشان می دهد كه رابطه بین بزهكاری و اعتیاد یك پدیده دائمی عمومی و غیر قابل اجتناب تلقی می شود.
به گزارش ماهوی، رابطه بین ارتكاب جرم و اعتیاد برای نخستین بار در دهه ۱۹۳۰ در آمریكا مورد توجه قرار گرفت. بررسی بن هام دای در سال ۱۹۷۳ روی یك هزار معتاد به مواد مخدر نشان داد كه ۸۰ درصد آن ها قبل از اعتیاد، هیچ نوع بزهكاری اجتماعی نداشته اند، در حالی كه ۶۷ درصد این افراد پس از اعتیاد مرتكب جرم شده بودند.
این گزارش می افزاید: تحقیقات پسكور در سال ۱۹۴۳ نیز نشان داد كه از میان یك هزار و ۳۶ معتاد، ۷۵ درصد قبل از اعتیاد سابقه محكومیت نداشته اند و ۸۶ درصد آن هاپس از اعتیاد، محكومیت را تجربه كرده اند.
یك حقوق دان معتقد است: در تحقیقاتی كه روی دانش آموزان یكی از دبیرستان های آمریكا به مدت ۸ سال صورت گرفت مشخص شد كه استفاده از مواد مخدر و ارتكاب جرم رابطه مستقیم با یكدیگر دارند و میزان بزهكاری همگام با بالا رفتن مصرف مواد مخدر افزایش پیدا می كند.
بر اساس این تحقیق همبستگی بین مواد مخدر و بزهكاری، مسئله مشتركی به نام انحراف یا اخلاق ضد اجتماعی را به وجود می آورد كه اعتیاد در آن به عنوان یك انحراف یا ناهنجاری اجتماعی تلقی می شود.
دكتر علی اكبر باصری افزود: بر اساس پژوهشی دیگر كه در استرالیا در سال ۱۹۸۱ درباره بزهكاری معتادان انجام گرفت، به این نتیجه رسیدند كه اعتیاد نشان دهنده نوعی ناهنجاری رفتاری در شخصیت اجتماعی فرد است كه به شكل اعتیاد تظاهر می یابد.
بر اساس این تحقیق مشخص شد مواد مخدر در رشد این ناهنجاری رفتاری در افراد اثرات گوناگونی دارد و گرایش به بزهكاری در افراد معتاد به تریاك نسبت به استعمال كنندگان جوانان بیشتر است.
وی افزود: جرایمی كه معتادان به مواد مخدر مرتكب می شوند صرفا جنبه اقتصادی و مالی ندارد و ناشی از ناهنجاری های رفتاری است.
باصری ادامه داد: مواد مخدر همچنین باعث پافشاری معتاد در ارتكاب اعمال بزهكارانه می شود و این امر نشان دهنده تاثیر مواد مخدر در فرد بزهكار است.
این حقوق دان با بیان این مطلب كه اعتیاد باعث ارتكاب ۲ جرم اصلی توسط معتاد می شود: یكی حمل و خرید و فروش مواد مخدر و دیگری سرقت برای تهیه این مواد كه هر دو جرم برای دستیابی به مواد مخدر است افزود: تحقیقات نشان داده است كه این جرائم عموما به ۲ نوع جرائم مربوط به مواد مخدر و جرائم جانبی تقسیم می شوند.
وی گفت: بر اساس تحقیقات میزان وقوع جرایم به معتادان بسیار گسترده و پیچیده است و نه تنها نیاز معتاد به مواد مخدر، بلكه جرائم و جنایات خطرناك جانبی را نیز دربرمی گیرد.
وی اظهار داشت: بر اساس یك تحقیق كه توسط گوردون در سال ۱۹۸۳ در مركز بازپروری معتادان جوان لندن انجام گرفت مشخص شد كه سرقت به دلیل تهیه مواد مخدر علت اصلی جرائم دیگر است.
این تحقیق نشان داد كه ۶۶ درصد معتادان، جرائم دیگری نظیر اخلال در نظم عمومی و بزهكاری اجتماعی داشته اند.
همچنین در یك تحقیق دیگر بر روی یك هزار و ۱۵۵ معتاد در آمریكا، محققان به سه نوع طبقه بندی از جرم شناسی معتادان دست یافتند.
نوع اول: فعالیت غیر قانونی در امر تهیه مواد مخدر از طریق سرقت، قاچاق، خرید و فروش مواد مخدر، اقتدار جنایی علیه دیگران و ارتكاب جرم برای منافع شخصی.
نوع دوم: فعالیت غیر قانونی در امر تهیه مواد مخدر از طریق روسپی گری (در زنان)، باج گیری و شرارت، قماربازی و جرایم مشابه.
نوع سوم: دستگیری تنها به خاطر حمل مواد مخدر.
این حقوق دان می افزاید: جرایم نوع اول كه رفتارهای بزهكارانه خطرناك را شامل می شوند، در برگیرنده ۶۰ درصد از موارد بزهكاری بود در حالی كه فقط ۳ درصد معتادان، جرائم نوع سوم را انجام می دادند.
وی تاكید كرد: شمار اندكی از معتادان در این ۳ گروه قرار نمی گرفتند و از راه های دیگر مواد مورد نیاز خود را تهیه می كردند.
وی افزود: میزان بزهكاری معتادان از طریق تحقیقات علمی نشان داده كه معتاد هر روز در خطر ارتكاب جرم است یعنی معتاد در هر ۲۴ ساعت ممكن است یك یا ۲ جرم را مرتكب شود.
این محاسبه كمك می كند تا تصویر كاملی از میزان جرایم ارتكاب یافته توسط معتاد در طول یك دوره زمانی به دست آید این دوره مشابه زمانی است كه معتاد در حال بازپروری و ترك اعتیاد است و تصویر كاملی از دوره اعتیاد در مدت زندگی معتاد ارائه می دهد.
این حقوق دان معتقد است: گزارش مقامات رسمی می تواند برای تایید اعترافات معتادان مورد استفاده قرار گیرد.
بنابراین تلفیقی از گزارش های دستگیری معتادان از سوی مقامات رسمی و اعتراف آن ها می تواند در محاسبه میزان بزهكاری مفید واقع شود.
به اعتقاد وی معتادان به مواد مخدر در استفاده از مواد افیونی نوع زندگی یا ناهنجاری های رفتاری و اعمال بزهكارانه به یك شكل عمل نمی كنند، برخی از آن ها همزمان با استعمال مواد مخدر از دست زدن به اعمال بزهكارانه پرهیز می كنند، در حالی كه برخی دیگر با مصرف مواد مخدر به اعمال بزهكارانه مبادرت می ورزند و حتی در ایجاد اخلال و بی نظمی عمومی و ارتكاب اعمال جنایتكارانه جدی تر می شوند.
وی افزود: اقدامات بزهكارانه در معتادان ممكن است به طور مداوم صورت گیرد و یا بر اثر تغییر شرایط افزایش یا كاهش پیدا كند