تبلیغات
اعتیاد - عوامل موثر در گرایش به اعتیاد
پنجشنبه 3 بهمن 1387

عوامل موثر در گرایش به اعتیاد

   نوشته شده توسط: قاسم تورنگ    

۸ درصد معتادان از سن زیر ۱۴ سال مصرف مواد را آغاز می‌كنند
نتایج یك تحقیق درباره سن مصرف مواد مخدر در بین معتادان نشان داد كه ۸/۳ درصد افراد مورد بررسی مصرف مواد مخدر را از سن زیر ۱۴ سال شروع كرده‌اند.
نتایج یك تحقیق درباره سن مصرف مواد مخدر در بین معتادان نشان داد كه ۸/۳ درصد افراد مورد بررسی مصرف مواد مخدر را از سن زیر ۱۴ سال شروع كرده‌اند.
ایرج فیضی، عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم امروز در نشست علمی و پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر در سخنانی با تأكید بر اینكه كشور ما سالیان درازی است كه با این معضل دست و پنجه نرم می‌كند، گفت: مسئله سوء مصرف مواد مخدر یكی از مسائل مبتلا به جوامع امروزی است؛ كه متأسفانه هر روز بر ابعاد و پیچیدگی آن افزوده می‌شود.
وی افزود: یكی از موضوعات و مباحث مرتبط با این حوزه پژوهشی، بحث میزان شیوع مواد مخدر است كه همواره مورد بحث بوده و با آمارهای ضد و نقیض و متفاوت (بدبینانه و خوشبینانه‌) همراه است و معمولاً بر نتایج پژوهش‌های روش مند و علمی نیز متكی نیست.
فیضی گفت: در تحقیق حاضر سعی شده تا با روشی علمی، میزان شیوع مصرف مواد مخدر در بین نوجوانان و جوانان استان مركزی برآورد شود؛ البته علاوه بر شیوع شناسی سعی شده با استفاده از تئوری‌های حوزه آسیب‌شناسی اجتماعی برخی از عوامل مؤثر بر مصرف مواد مخدر نیز مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: جامعه آماری تحقیق شامل نوجوانان و جوانان مراكز شهرستان‌های استان مركزی (آشتیان، اراك، تفرش، خمین، دلیجان، ساوه، سربند، محلات، زرند و كمیجان) بوده است.
عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم با بیان این‌كه حجم نمونه ۳ هزار و ۹۹۹ نفر بوده است، تصریح كرد: اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه با پاسخگویان جمع‌آوری شده است.
وی اظهار داشت: بر اساس نتایج تحقیق، ۴۶/۷ درصد از پاسخ گویان مرد و ۵۳/۳ درصد از آن‌ها زن بوده‌اند؛ همچنین ۶۳/۵ درصد آن‌ها مجرد و ۳۶/۵ درصد آن‌ها متأهل بوده‌اند.
فیضی گفت: ۲۶/۹ درصد پاسخگویان در رده سنی ۱۵ تا ۱۸ سال، ۴۲/۶ درصد در رده سنی ۱۹ تا ۲۵ سال و ۳۵/۵ درصد در رده سنی ۲۶ تا ۲۹ سال بوده‌اند؛ همچنین میانگین سنی افراد ۲۲/۴ سال بوده است.
وی در ادامه بیان داشت: یافته‌های مربوط به شیوع‌شناسی نشان می‌هد كه بالاترین درصد تجربه مصرف (حداقل یك‌بار) مربوط به تریاك با ۵ درصد بوده است.
عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم خاطرنشان كرد: همچنین حشیش با ۲/۱ درصد، شیره با ۱/۸ درصد، سوخته تریاك با ۱/۲، هروئین با یك درصد، كراك با ۰/۸ درصد، متادون با ۰/۶ درصد و اكستازی با ۰/۵ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.
وی اظهار داشت: در مجموع ۶ درصد از پاسخگویان تجربه حداقل یك‌بار مصرف یكی از مواد مخدر داشته‌اند؛ همچنین بر اساس اطلاعات طرح حاضر حدود ۲ درصد پاسخگویان، معتاد به مواد مخدر بوده‌اند.
فیضی گفت: همچنین نتایج بررسی درباره سن مصرف مواد مخدر حكایت از آن داشت كه ۸/۳ درصد افراد مورد بررسی مصرف مواد مخدر را از سن زیر ۱۴ سال شروع كرده‌اند.
وی خاطرنشان كرد: همچنین ۴۴/۹ درصد از پاسخگویان بین سنین ۱۴ تا ۱۸ سال و ۴۶/۸ درصد از آن‌ها در سن ۱۹ سال به بالا مصرف مواد مخدر را شروع كرده بودند.
عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم بیان داشت: تجربه مصرف مواد مخدر در افراد متعلق به پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی پایین ۷/۲ درصد و در افراد متعلق به پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی بالا ۴/۵ درصد بوده است؛ همچنین ۱۸/۲ درصد از افراد احتمال موفقیت خود را در آینده كم و ۵ درصد احتمال موفقیت خود را زیاد دانسته‌اند.
وی گفت: نتایج این تحقیق نشان می‌دهد كه آلودگی محیط دوستان و بستگان (مصرف تفریحی یا اعتیاد دوستان و بستگان به مواد مخدر و مشروبات الكلی) در مصرف مواد مخدر و مشروبات الكلی تاثیر داشته است؛ به طوری كه تجربه مصرف مواد مخدر در بین افرادی كه آلودگی محیط دوستان آن‌ها كم بوده ۲/۶ درصد و در گروه مقابل (گروهی كه آلودگی محیط زیست آن‌ها زیاد بوده) ۳۷/۳ درصد بوده است.
فیضی خاطرنشان كرد: تجربه مصرف مواد مخدر در شرایط دینداری پائین ۲۴/۷ درصد و در شرایط دینداری بالا ۲/۶ درصد بوده است؛ همچنین سایر متغیرهای تأثیرگذار بر مصرف مواد مخدر شامل میزان گذراندن اوقات فراغت با خانواده، جنسیت پاسخگو، وضعیت خانواده (عادی یا ناقص بودن آن، فقدان پدر یا مادر) میزان كنترل و نظارت خانواده و ارتباط با دوستان خارج از كنترل خانواده بوده است.