تبلیغات
اعتیاد - اکس
پنجشنبه 3 بهمن 1387

اکس

   نوشته شده توسط: قاسم تورنگ    نوع مطلب :آگاهی در مورد انواع مواد مخدر ،

پروتكل جامع درمان‌های دارویی سوءمصرف مواد محرك تدوین شد
پروتكل جامع درمان‌های دارویی سوءمصرف مواد محرك (شیشه و آمفتامین) كه برای نخستین بار در كشور تدوین شده، معرفی می‌شود.
پروتكل جامع درمان‌های دارویی سوءمصرف مواد محرك (شیشه و آمفتامین) كه برای نخستین بار در كشور تدوین شده، معرفی می‌شود.
دكتر آذرخش مكری ـ معاون آموزشی مركز ملی مطالعات اعتیاد كشور ـ در توضیح خبر فوق گفت: با توجه به فقدان پرداخت تخصصی درمانی به سوءمصرف مواد محرك و كمبود مراكز درمانی خاص برای اعتیاد به این مواد و در پی اجرای یکی از اهداف استراتژیك حوزه درمان اعتیاد كشور، یعنی لزوم افزایش دانش پزشكان و روانپزشكان فعال در زمینه اعتیاد، پروتكل جامع درمان‌های دارویی سوءمصرف مواد محرك (شیشه و آمفتامین) برای نخستین بار در كشور معرفی می‌شود.
وی افزود: معرفی پروتكل جامع درمان سوءمصرف مواد محرك در قالب دومین سمپوزیوم تخصصی از مجموعه سمپوزیوم‌های منظم ماهانه علمی ‌مركز ملی مطالعات اعتیاد كشور كه با هدف تشریح آخرین دستاوردها و اقدامات مرتبط با كاهش تقاضا و درمان سوءمصرف مواد مخدر در ایران برگزار می‌شود، صورت می‌گیرد.
این سمپوزیوم سه‌شنبه هفته جاری در سالن آمفی تئاتر بیمارستان فارابی از ساعت ۹ تا ۱۳:۳۰ برگزار می‌شود.
معاون آموزشی مركز ملی مطالعات اعتیاد كشور در عین حال این موضوع را یادآور شد كه پزشكان و درمان‌گران شركت كننده در این سمینار كه در حوزه اعتیاد نیز فعال هستند، از امتیاز علمی برخوردار می‌شوند.