تبلیغات
اعتیاد - جلسه‌ معرفی اولین پروتكل خانه‌های میان‌راهی برگزار شد.

   

   

     عباس دیلمی‌زاده مدیر عامل جمعیت خیریه تولددوباره، طی نشستی كه سالن شقایق برگزار شد به معرفی این  پروتكل كه جهت معتادان در حال بهبودی بی‌خانمان طراحی شده است پرداخت. وی در این جلسه عنوان نمود كه تحقیقات نشان داده است كه گروه معتادان خیابانی برای درمان‌های سرپایی مناسب نیستند و این گروه از برنامه‌های ارجاع تبعیت نمی‌كنند.

  

 همچنین تحقیقات نشان داده است كه درمان‌های اقامتی برای معتادان خیابانی در صورتی كه با برنامه‌ریزی بعد از ترخیص مناسب همراه نشود منجر به بازگشت به خیابان می‌شود. بر اساس پژوهش‌‌‌ها خاطر نشان كرد سیستم‌های بازتوان می‌بایست هر چه زودتر به نیازهای اولیه بیمار بپردازد از اهداف این پروتكل، ایجاد سرپناه مناسب و شرایط و محیط مناسب برای حفظ و تداوم بهبودی معتادان بی‌خانمان می‌باشد.

عباس دیلمی‌زاده ضمن اشاره به آمارRSA سال 86 و درصد معتادان بی‌خانمان اعلام كرد، چنانچه بخواهیم طی برنامه 5 ساله برای گروه‌های معتاد بی‌خانمان برنامه‌‌‌های درمان و كاهش‌آسیب جهت بهبودی پایدار را اجراء نماییم نیاز به راه‌اندازی نزدیك به 700 خانه میان‌راهی طی یك برنامه 5 ساله خواهیم داشت.وی اعلام كرد هزینه‌های اجرایی این طرح 5 ساله از طریق كمك‌های تشویقی دولتی، مشاركت مردمی، مشاركت سازمان‌های مردم نهاد و پرداخت هزینه‌‌‌‌ خودیاری معتادان تأمین می‌گردد.

همچنین وی پیشنهاد نمود این امكان فراهم می‌باشد كه تعدادی از خانه‌های بهبودی با سیاست‌‌های تشویقی ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان‌‌‌‌‌‌ بهزیستی به كاربری خانه‌‌های میان راهی تبدیل گردد.

وی با انتقاد از كمبود تعداد سرپناه در كشور برای معتادان بهبود یافته اعلام كرد بودجه‌های فعلی ستاد مبارزه با مواد مخدر كفاف اجراء چنین طرحی را نخواهد داد و سایر دستگاه‌‌های اجتماعی و مردم می‌بایست برای تأمین این امكانات به كمك سازمان‌های مردم نهاد بیایند و درخواست نمود كه ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت اجرایی شدن این طرح شرایط و بستر مناسب را فراهم سازد.