تبلیغات
اعتیاد - درمان اعتیاد به نفع همگان است
دوشنبه 7 بهمن 1387

درمان اعتیاد به نفع همگان است

   نوشته شده توسط: قاسم تورنگ    نوع مطلب :آنچه خانواده‌ها باید بدانند! ،

         یکی از مخرب‏ترین پندارها درباره مصرف مواد مخدر این است که این امر به عنوان معضلی دائمی شمرده شود. واقعیت این است که درمان اعتیاد می تواند مؤثر باشد و ارزش و کرامت را به زندگی شخص بازگرداند. امسال موضوع روز جهانی مبارزه با سوءمصرف و قاچاق مواد مخدر "اعتیاد: درمان، راه کاری مؤثر" است که هدف آن بهبود این پندار نادرست بوده و می خواهد حقایق را در مورد درمان اعتیاد بر اساس آخرین پژوهش ها و یافته‏های قابل اعتماد ارائه دهد.

 

         میلیون ها انسان در سراسر جهان، اعم از معتادان و خانواده‏های آنان، بطور مستقیم از مواد مخدر لطمه می‏بینند. زندگی این افراد تباه گردیده، سلامت آنها از بین رفته، ترک تحصیل نموده اند، مشاغل خود را از دست داده و خانواده هایشان از هم گسیخته است. افرادی که مشکل مواد مخدر دارند همراه با خانواده و دوستانشان، باید بدانند که راهی برای گریز از این معضل هست و کمک مؤثر در اشکال مختلف بر اساس نیاز ها و موقعیت های هر فرد وجود دارد.

 

         امروز ما درک بهتری از ساز و کار وابستگی به مواد اعتیادآور داریم. می دانیم که وابستگی به مواد، اختلالی مزمن و در بسیاری از موارد عودكننده است. ما می دانیم مانند بسیاری از اختلالات مزمن  دیگر، مداخلات مؤثری وجود دارند که می توانند به کسانی که تحت تأثیر مواد مخدر قرار دارند کمک کنند تا زندگی مولد داشته باشند، مشکلات بهداشتی، روانی و جسمانی را تخفیف دهند، روابط خانوادگی را بهبود بخشند، سرپرست کودکان خود باشند یا سرپرستی مجدد آنها را به دست آورند و فرصت های شغلی و مسکن بهتر به دست آورند. ما همچنین می دانیم كه درمان اعتیاد با کاهش میزان جرم و جنایت، كاهش خطر بیماری‏هایی که منشاء انتقال از طریق خون دارند به ویژه HIV/AIDS، و با فراهم آوردن امكان بهره ‏مندی از کمک های خانواده ها و افراد سالمتر، مولدتر و اجتماعی‏تر، به جوامع محلی یاری می‏رساند.

 

         سیاستگزاران باید به خاطر داشته ‏باشند که درمان راهكاری مؤثر از لحاظ مالی نه تنها برای حل اثرات بهداشتی و اجتماعی سوء مصرف مواد مخدر است بلکه موجب کاهش سایر هزینه های مربوطه مانند مراقبت های بهداشتی، رفاه اجتماعی و مداخلات قضایی می‏گردد. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ابزارهای گوناگونی برای کمک به منظور تبیین حقایق راجع به درمان اعتیاد دارد.

(آدرس: www.unodc.org)

 

         در روز جهانی مبارزه با سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر، من از همه می‏خواهم كه شواهد قوی موجود در مورد درمان اعتیاد و مؤثر بودن آن را ارزیابی و مدنظر قرار دهند. زمانی که درمان مؤثر افتد، همگی از آن بهره می‏بریم.