تبلیغات
اعتیاد - فریب کمپ‌‏های غیرمجاز ترک اعتیاد را نخوریددکتر صفاتیان با اشاره به کمپ‌‏های غیرمجاز و شیوه‌‏های غیرمجاز و غیراصولی این مراکز برای درمان معتادان، اعلام کرد: در این مراکز افرادی که پیشتر مواد مخدر را ترک کرده‌‏اند، با استفاده از روش‌‏های نادرست اقدام به سم‌‏زدایی معتادان از مواد مخدر می‌‏کنند.

مدیرکل درمان، بازپروری و حرفه آموزی ستاد مبارزه با مواد مخدر هشدار داد:
فریب کمپ‌‏های غیرمجاز ترک اعتیاد را نخورید / 60درصد کمپ‌‏های ترک اعتیاد غیر مجاز تعطیل شدند

مدیرکل درمان، بازپروری و حرفه آموزی ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به تبعات منفی مراجعه به کمپ‌‏های غیر مجاز ترک اعتیاد هشدار داد.

مدیرکل درمان، بازپروری و حرفه آموزی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام به این‌که حدود 60 درصد این کمپ‌‏ها جمع و تعطیل شده‌‏اند، گفت: با توجه به شرایط و نیاز جامعه و این که یک سری از معتادان نیاز دارند که به این کمپ‌‏ها مراجعه و در شرایط خاص ترک کنند، کمپ‌‏های مجاز ترک اعتیاد که زیر نظر سازمان بهزیستی هستند، جمع‌‏آوری نشده‌‏اند.
او افزود: طبق این مصوبه سازمان‌‏ها، نهادها و کمپ‌‏های ترک اعتیاد باید نام خودشان را رسمی کنند و زیرنظر سازمان بهزیستی اصول علمی درمان را بیاموزند.
صفاتیان اغلب مراجعه‌‏کنندگان به کمپ‌‏های ترک اعتیاد غیرمجاز را ناآگاه و بدون اطلاع کافی عنوان و اظهار کرد: به علت نداشتن روش درمانی مشخص تعداد مراجعان این مراکز طی یک سال و نیم گذشته از 100 عضو به 10 تا 15 نفر کاهش یافته است که این بیان‌‏کننده عملکرد ضعیف کمپ‌‏های غیرمجاز و عملکرد قوی کمپ‌‏های مجاز است.
مدیرکل درمان، بازپروری و حرفه آموزی ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: در مورد کار غیرقانونی و کمپ‌‏های غیرقانونی نمی‌‏تواند عددی دارد اما به طور حتم ‌‏که هنوز تعدادی از این کمپ‌‏ها وجود دارند.
او با استناد به گزارش‌‏هایی که از استان‌‏ها به ستاد ارائه شده است، اظهار کرد: بیشتر این مراکز جمع‌‏آوری شده‌‏اند ولی آمار دقیقی وجود ندارد.
مدیرکل درمان، بازپروری و حرفه آموزی ستاد مبارزه با مواد مخدر در پایان تصریح کرد: برای اعتیاد نمی‌‏توان یک یا دو نسخه تجویز کرد زیرا هر فرد ویژگی‌‏های مختص به خود را دارد و هر کسی با روش خاصی ترک می‌‏کند.
صفاتیان با این توضیحات از مردم خواست تا در صورت مشاهده کمپ‌‏های غیر مجاز موارد را به مسوولان سازمان بهزیستی ویا ستاد مبارزه با مواد مخدر اطلاع دهند.

«اظهارات فوق بیانگر دیدگاههای منبع خبری بوده و لزوما" دیدگاه رسمی و پذیرفته شده مركز ملی مطالعات اعتیاد نمی باشد»


منبع خبر: تهران- خبرگزاری کار ایران