تبلیغات
اعتیاد - داروهای تقلبی ترک اعتیاد موجب مرگ و یا ابتلا به بیماری های صعب العلاج میشوند

با توجه به گزارش مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها به اطلاع می رساند آنچه به نامهای نورجیزک ، تمجیزک ، افروز ، بوپروجزیک و ... ( ساخته شده در پاکستان ، هندوستان و یا ایران ) به عنوان داروی ترک اعتیاد توسط افراد سودجو وارد بازار غیر رسمی داروی ایران شده است ، در واقع فرآورده های تقلبی بوده و طبق گزارشات واصله ترکیبات نامشخص و ناخالصی های متعددی دارند که بعضاً می توانند بسیار خطرناک باشند . تاکنون چندین مورد عوارض مربوط به مصرف این مواد گزارش شده است :

1- آقای 27 ساله به دنبال تزریق وریدی دچار ایست تنفسی شد که در نهایت منجر به مرگ فرد گردید .

2- آقای 33 ساله با هدف ترک اعتیاد به دنبال فرم تزریقی وریدی دارو دچار علایم نارسایی کبد ، ورم عمومی بدن و افزایش فشار خون و چاقی نامناسب شده است

3- آقای جوانی به قصد ترک اعتیاد از فرم تزریقی فرآورده های فوق استفاده کرده است یک ماه بعد از مصرف دچار چاقی نامناسب ، تهوع شدید و زخم و درد دهان شده است .

4- آقای 33 ساله ای به دنبال تزریق وریدی به عنوان جایگزین ماده مخدر ، دچار علائم افزایش وزن ، افزایش فشار خون و افزایش آنزیمهای کبدی شده است .

5- دو مورد آقایان 37 و 38 ساله دچار عقیمی شده اند .

با توجه به موارد فوق ضمن هشدار در خصوص ن­وه انتخاب روشهای ترک اعتیاد ، تاکید می نماید :

- افرادی که در صدد ترک اعتیاد هستند ، فقط به مراکز معتبر و مجاز ترک اعتیاد ت­ت نظارت دانشگاه علوم پزشکی مراجعه نمایند .

- از پذیرفتن توصیه های افراد غیر کارشناس جداً اجتناب کنند .

- از مصرف هر گونه دارو به منظور ترک اعتیاد به صورت خوراکی ، تزریقی و ... که افراد غیر متخصص معرفی می کنند بپرهیزید .

- هیچ دارویی را به عنوان جایگزین ماده مخدر اصلی نپذیرید مگر مواردی که توسط پزشک تجویز شده باشند.

- نورجیزک و داروهای تقلبی شبیه آن هیچ پایه علمی برای ترک اعتیاد ندارند این فرآورده ها با قیمت گزاف توسط افرادی سودجو ت­ت عنوان « داروهای ترک اعتیاد » در بین مردم توزیع می شوند و علاوه بر ناکارآمدی در ترک اعتیاد می توانند جان افراد را نیز به مخاطره اندازند .

- چنانچه در ­ال مصرف یکی از داروهای تقلبی مذکور می باشید هر چه سریع تر به مراکز ترک اعتیاد یا پزشک خود اطلاع دهید .