تبلیغات
اعتیاد - نشئه جات
یکشنبه 20 بهمن 1387

نشئه جات

   نوشته شده توسط: قاسم تورنگ    نوع مطلب :آگاهی در مورد انواع مواد مخدر ،خبر ،

به موادی که ایجاد حالت نشئه‌گی در انسان می کنند نشئه‌جات یا مواد اطلاق می شود.

نشئه‌جات جدای از مسکرات هستند و اصولا عالم نشئه‌گی آنها نیز متفاوت از الکل است و اعتیادآوری آنها چندین برابر مسکرات است.

فهرست مندرجات

[نهفتن]

 دسته بندی کلی ترکیبات مواد مخدر

 دسته بندی مواد نشئه‌زا

به ترتیب توهم‌زایی خانواده مشتق از حشیش

 خانواده مشتق از کوکائین

 خانواده مشتق از تریاک(مرفین)

 خانواده مشتق از مواد صنعتی

حالت‌های عمومی نشئه‌گی مواد

  • ارضای جنسی
  • افزایش قدرت میل‌جنسی
  • احساس سبک‌ بالی
  • احساس بزرگی و کدخدامنشی(بیشتر در مورد خانواده مرفین)
  • خوشحالی و خنده بی مورد(بیشتر در مورد خانواده حشیش)
  • احساسات عارفانه(بیشتر در مورد خانواده حشیش)
  • حس خودکشی(بیشتر در مورد ال.اس.دی)
  • احساس توانمندی بدنی نابه‌جا(بیشتر در مورد خانواده کوکائین)
  • پرحرفی و بذله‌گویی(بیشتر در مورد خانواده مرفین)
  • لکنت زبان(بیشتر در مورد حشیش) ]