تبلیغات
اعتیاد - اعتیاد چیست
دوشنبه 12 اسفند 1387

اعتیاد چیست

   نوشته شده توسط: قاسم تورنگ    نوع مطلب :پیشگیری از اعتیاد ،درمان اعتیاد ،

اعتیاد مشکلی قابل پیشگیری، درمان و کنترل است. در حالی که به تلاش برای کاهش عرضه - از راه کمک به زارعین محصولات غیر قانونی برای کشت جایگزین قانونی، و اطمینان از همکاری نیروی انتظامی در کشف مواد مخدر - می بایست سرعت بخشید، اما همچنان بزرگترین چالش در کنترل جهانی مواد مخدر کاهش تقاضا است. هر قدر تقاضا کمتر باشد، نیاز به عرضه کمتر می شود و در نتیجه انگیزهَ کمتری برای مجرمین جهت قاچاق مواد مخدر وجود خواهد داشت.

مبارزه با اعتیاد تلاشی گروهی، مستلزم یک رهبری سیاسی و نیروهای کارآمد - به ویژه برای امکانات بهتر و بیشتر درمان - است. این تلاش نیاز به مشارکت والدین، معلمان و مددکاران اجتماعی و بهداشتی دارد. مسئولان رسانه ها و دستگاه عدالت کیفری نیز باید در این تلاش نقش داشته باشند.

تمام طبقات جامعه باید دست به دست هم داده و توجه ویژه ای به افراد آسیب پذیر معطوف نمایند یعنی افرادی که به دلیل موقعیت خانوادگی یا شخصی نسبت به استفاده مواد مخدر آسیب پذیر هستند، و افرادی که به دلیل استفاده مواد مخدر آسیب پذیر شده اند. مأموریت ما این است که به این افراد کمک کنیم تا بتوانند کنترل زندگی خود را به دست گیرند نه این که مواد مخدر زندگی آنها را کنترل کند. این بدان معنا است که باید راهنمایی درست و فرصتهای شغلی در اختیار افراد جوان قرار گیرد و به آنان فرصت مشارکت در فعالیت هایی داده شود که به زندگی سامان می بخشند و به آن ارزش و معنا می دهند؛ تلاش های والدین جهت فراهم کردن عشق و رهبری مورد حمایت قرار گیرد؛ لازم است به کمک گروه های منزوی شتافت و مطمئن شد که آنان توجه مورد نیاز برای سازش با مشکلات پزشکی، روان شناختی یا رفتاری را دریافت می کنند؛ و به آنان امید به زندگی داده شود.

برای افرادی که با اعتیاد دست و پنجه نرم می کنند درمان مؤثر، مسئله ای اساسی است. اعتیاد یک بیماری است که باید بر اساس شواهد موجود، و نه نظریه غیر عملی، درمان شود. من از کشورهای عضو مصرانه می خواهم توجه بیشتری به شناسایی زود هنگام معطوف دارند؛ اقدام بیشتری برای پیشگیری از شیوع بیماری ها - به ویژه ایدز و هپاتیت - از طریق اعتیاد انجام دهند؛ تمام اشکال اعتیاد را درمان کنند؛ و درمان اعتیاد را در بهداشت عمومی و خدمات اجتماعی ادغام نمایند.

اعتیاد برای افراد و آنانی که دوستشان دارند، نگرانی و عذاب به بار می آورد. اعتیاد ساختار انسان، خانواده و جامعه را از بین می برد. اعتیاد مسئله ای است که همه ما باید در از بین بردن آن سهیم شویم. در روز جهانی مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، اجازه دهید یقین حاصل کنیم مواد مخدر در زندگی و جامعه ای که در آن زندگی می کنیم جایی ندارد.

***