تبلیغات
اعتیاد - جذب نیکوتین در 30دقیقه
یکشنبه 18 اسفند 1387

جذب نیکوتین در 30دقیقه

   نوشته شده توسط: قاسم تورنگ    نوع مطلب :خبر ،


جذب نیکوتین فقط در 30 دقیقه صورت می گیرد , تحقیقات جدید نشان می دهد که تنها 30 دقیقه بعد از کشیدن آخرین سیگار نیکوتین آن به طور کامل جذب بدن می شود. این مطالعات بر روی 50 فرد سیگاری که روزانه یک پاکت سیگار می کشیدند انجام شد به اینصورت که نیمی از این افراد به کشیدن سیگار ادامه داند و نیمی دیگر برای 4 ساعت از کشیدن سیگار منع شدند، محققان هر دو گروه را هر نیم ساعت مورد آزمایش قرار دادند بعد از نیم ساعت اول گروهی که از کشیدن سیگار منع شده بودند اشتیاق خود را برای کشیدن سیگار بعدی نشان دادند و بعد از گذشت 3 ساعت در آنها نشانه های اضطراب، ناراحتی و عدم تمرکز نمایان شد.
به گفته دانشمندان تنها 30 دقیقه بعد از کشیدن آخرین سیگار نیکوتین موجود در آن به طور کامل جذب بدن می شد بنابر این افراد سیگاری به کشیدن سیگار بعدی نیاز پیدا می کنند.
__________________