تبلیغات
اعتیاد - مصرف مداوم مواد مخدر باعث ناتوانی جنسی می شود

مصرف مداوم مواد مخدر علاوه بر مشكلات روحی، روانی، بیماریهای عفونی و همچنین باعث ایجاد اختلال در توانایی جنسی در مردان می شود.
دكتر شاهین شادنیا در خصوص مسمومیت های مواد مخدر گفت: مسمومیت های مواد مخدر بر خلاف سایر مسمومیت ها كه به قصد خودكشی، تصادفی یا به علت شغل افراد ایجاد می شود به علت یك سری سرخوشی ها و كسب لذت های زودگذر است.

وی ادامه داد: چنانچه تركیبات را به دو دسته دارویی و شیمیایی تقسیم كنیم و داروها را از این مقوله كنار بزنیم مسمومیت مواد مخدر شایعترین مسمومیت های مواد شیمیایی است كه بیشتر در مردان به علت مصرف مواد مخدر دیده می شود. این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی افزود: مصرف مزمن مواد مخدر باعث ایجاد مسائل روحی و روانی همچون اضطراب و استرس می شود. چنانچه مصرف این مواد به صورت تزریقی باشد باعث بیماریهای عفونی همچون ایدز، هپاتیت و سایر مسائل و مشكلات می شود.

وی ادامه داد: مواد مخدر از نوع استنشاقی به مرور زمان باعث مشكلات ریوی، تصلب شرائین و سایر عوارض همچون كاهش میل جنسی در مردان می شود. دكتر شادنیا با اشاره به تركیبات مخدر جدید و عوارض آن به ایسنا گفت: در حال حاضر وجود ماده مخدر جدیدی به نام كراك در بازار كه یك نوع هروئین با درجه خلوص بالاست باعث شده افراد سودجو به قصد سوء استفاده به فروش این ماده پرداخته و مصرف آن را در بین جوانان افزایش دهند كه اثرات تخریبی آن نسبت به مواد سنتی مثل تریاك و مشتقات آن بیشتر بوده و مسمومیت ها و عوارض آن بر بدن نیز بیشتر است.

وی ادامه داد: در حال حاضر به علت اضافه كردن سرب در تریاك باعث شده كه موارد مسمومیت ناشی از سرب كه مهمترین عارضه آنها عوارض عصبی است و موجب از كار افتادگی و مرگ و میر فرد می شود افزایش یابد.

دبیر انجمن سم شناسی و مسمومیت های ایران در پایان خاطرنشان كرد: رواج مواد مخدر در سطح كشور تقریبا به صورت یكسان است ولی مناطقی كه از لحاظ اقتصادی ضعیف هستند بیشتر از مواد مخدر سنتی و افرادی كه از لحاظ اقتصادی وضعیت بهتری دارند از مواد مخدر جدید و گرانتر استفاده می كنند
__________________