تبلیغات
اعتیاد - عوارض کراک شش برابر بیشتر از دیگر مخدر ها است

اخبار
دکتر سعید صفاتیان مدیر کل درمان و بازپروری ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: کراک از هروئین تشکیل شده و اعتیاد به کراک سبب از بین رفتن درد و احساس نشاط آنی و زود گذر و ایجاد تحرک در فرد است و دو الی سه سالی است که قاچاقچیان آن را در بین جوانان توزیع می کنند.
وی ادامه داد: مصرف کراک بین گروه سنی 25 الی 45 سال شایع است.


یک مقام مسئول ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت وگو با برنا:
عوارض کراک شش برابر بیشتر از دیگر مخدر ها است


مدیر کل درمان و بازپروری ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: درست خلوص کراک بالاست و همچننین کدوئین موجود در آن تاثیر مرفین را در بدن بیشتر می کند به همین خاطر عوارض آن شش برابر بیشتر از دیگر مخدرهای موجود در کشور است.

سعید صفاتیان مدیر کل درمان و بازپروری ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی برنا بیان کرد: کراک از هروئین تشکیل شده و اعتیاد به کراک سبب از بین رفتن درد و احساس نشاط آنی و زود گذر و ایجاد تحرک در فرد است و دو الی سه سالی است که قاچاقچیان آن را در بین جوانان توزیع می کنند.
وی ادامه داد: مصرف کراک بین گروه سنی 25 الی 45 سال شایع است.
صفاتیان اظهار داشت: با توجه به مصرف کراک وعدم وابستگی جسمی آن برای معتادان اما وسوسه های روحی عاملی میشود تا معتاد نتواند این مخدر را ترک کند.
صفاتیان خاطر نشان کرد: ترک اعتیاد و بازگشت به حالت اولیه برای معتادان بسیار دشوار است چون دچار بیماری های روانی و تغییرات شخصیتی می شوند.
مدیر کل درمان و بازپروری ستاد مبارزه با مواد مخدردر خاتمه افزود: کراک موادی است که آن را تزریق کرده و در محل تزریق آن هیچگونه پوسیدگی و اینکه عضولات دست از بین نخواهد رفت به خاطر اینکه حالت اسیدی که داررو دارد تاثیرات منفی راجای خواهد گذاشت .